.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen - maj 2016
.
.

EU-midler skal gøre byer grønnere

Grønt byskilt .

Byggeaffald og spildevand skal omsættes til vækst og energibesparelser i Vejle, Kolding og Slagelse. De tre kommuner har netop fået tilsagn om i alt 16 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, der investerer i bæredygtig, grøn byudvikling.

Læs pressemeddelelsen om bæredygtige, grønne byer her ›
.
.
.

Nyt projektrapporteringsværktøj er i luften

Erhvervsstyrelsen har netop lanceret første del af projektrapporteringsværktøjet PRV - et brugervenligt værktøj til strukturfondsprojekter til de halvårlige afrapporteringer.

Lanceringen af PRV sker trinvist, og derfor vil projektansvarlige partnere i en periode skulle bruge både PRV og vores midlertidige materiale i forbindelse med afrapportering.

Læs mere om det nye projektrapporteringsværktøj PRV ›
. halvaarlig afrapportering billede
.
.
.

Der er kommet nye samtykkeerklæringer

.

Erhvervsstyrelsen har lavet nye samtykkeerklæringer til behandling af personoplysninger. Erklæringerne skal bruges i forbindelse med strukturfondsprojekter i perioden 2014 - 2020. Hidtil har der kun været én erklæring, men den er nu opdelt i tre for henholdsvis ansatte på projekter, deltagere på projekter og for deltagere i projekter under Socialfondens akse 3 om social inklusion.

De nye erklæringer skal bruges fremadrettet. Det betyder, at hvis du som kontraktansvarlig partner allerede har fået dine ansatte og deltagere til at underskrive den hidtidige version, så skal du ikke indhente nye samtykkeerklæringer.

Du kan finde de nye samtykkeerklæringer her ›
.
.
.

Nye lovbekendtgørelser

En lovbekendtgørelse er en læsevenlig sammenskrivning af en lov og dens senere ændringer.

Erhvervsstyrelsen har skrevet tre nye lovbekendtgørelser for henholdsvis Lov om erhvervsfremme og regionaludvikling, Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond samt Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde.

Find de nye lovbekendtgørelser og andet relevant lovstof for 2014 - 2020-projekter ›
. Paragraf
.
.