.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen - august 2016
.

Vi har ændret støtteberettigelsesreglerne

EUmegafon .

I de nye støtteberettigelsesregler har vi forenklet beregningsmodellen, så projekter fremover skal beregne støtteberettigede lønudgifter pr. måned. Vores forventning er, at forenklingen betyder mindre administrativt bøvl for projekterne.

En anden væsentlig ændring vedrører afstemning hos partnerne. Med de nye regler giver vi operatører på rammeprogrammer valget mellem at indhente udgifts- og betalingsdokumentation hos alle økonomiske partnere og selv stå for at bogføre disse samlet. Alternativt kan operatøren vælge, at alle økonomiske partnere skal levere afstemning til eget økonomisystem.

De nye støtteberettigelsesregler gælder fra 1. september 2016.

Her kan du finde støtteberettigelsesreglerne ›
.
.
.

Tid til afrapportering pr. 31. august 2016

Nu er det tid til den halvårlige afrapportering.

Som kontraktansvarlig partner på et strukturfondsprojekt skal du to gange årligt sende en elektronisk afrapportering til Erhvervsstyrelsen.

Du skal opgøre din afrapportering ved udgangen af februar og august måned, medmindre du har aftalt andet med din sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Find materiale til afrapportering her ›
. halvaarlig afrapportering billede
.
.

Hvorfor beder vi om mailadresser og mobilnumre?

Mail og mobil .

Flere projekter har spurgt os, hvorfor vi beder deltagere og projektmedarbejdere om at oplyse mailadresse og mobiltelefonnummer i samtykkeerklæringerne. Forklaringen er, at vi skal bruge oplysningerne, når næste etape af projektrapporteringsværktøjet PRV bliver implementeret.

Når PRV er fuldt udviklet og i drift, sender det automatisk mails til medarbejdere og deltagere med links til relevante formularer, som fx start- og timeregistreringsskemaer. Medarbejdere og deltagere udfylder formularerne online via det tilsendte link, og de uploader efterfølgende formularerne direkte i systemet.

Vi er nødt til at sikre, at mails med link til medarbejdere og deltagere ikke kommer i de forkerte hænder. Derfor får medarbejdere og deltagere automatisk tilsendt en fircifret kode på sms, når de har klikket på det tilsendte link. Koden er dermed både projektadministrators og vores sikkerhed for, at det er den rigtige, der logger ind i PRV.

Vi forventer, at PRV samlet set vil sikre projektadministrator et bedre overblik, fordi man løbende kan følge med i, hvilke medarbejdere og deltagere der mangler at udfylde. Samtidig vil PRV gøre det nemmere at kvalitetssikre erklæringer m.m., fordi systemet også fortæller, hvis en blanket eksempelvis mangler underskrift.

.
.