.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen - juni 2018
.
.

26 mio. kr. til social inklusion

Den Sociale Kapitalfond har netop fået tilsagn om 26 mio. kr. i tilskud fra EU's Socialfond til et inklusionsprojekt. Formålet med projektet er at hjælpe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet gennem udviklingsforløb med fokus på blandt andet sociale kompetencer og beskæftigelseskultur.

Projektet vil også gennemføre en række forløb målrettet SMV’er, hvor fokus vil være forretningsudvikling og udvikling af kompetencer til at arbejde med udsatte ledige som socialøkonomisk virksomhed.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse om inklusionsprojektet ›
. jobs
.
.
.

Byindsats: 19 mio. kr. til smart urban innovation

Bæredygtig byudvikling illustration .

Kommuner med byer, der har mere end 30.000 indbyggere, kan søge om regionalfondsmidler til bæredygtig, grøn byudvikling. Der er stadig 19 mio. kr. tilbage i puljen, og Erhvervsstyrelsen opfordrer derfor interesserede kommuner til at ansøge hurtigst muligt.

For at komme i betragtning til EU-midlerne er det et krav, at kommunen har en helhedsorienteret bystrategi, der udstikker rammerne for den fremtidige byudvikling.

Læs mere om EU-midlerne til bæredygtig, grøn byudvikling ›
Se eksempler på helhedsorienterede bystrategier ›
.
.
.

Bliv inspireret af andre byprojekter

En række kommuner har allerede fået EU-tilskud til bæredygtig, grøn byudvikling. I vores projektdatabase kan du finde information om aktuelle strukturfondsprojekter. Du kan fx læse om byprojekterne i Vejle og Slagelse.

Vi opdaterer løbende projektdatabasen med nye projekter.

Find mere information om aktuelle byprojekter i vores projektdatabase ›
. groen-byudvikling
.
.
.
Høringsbillede med talebobler

Høring: Ændrede støtteberettigelsesregler

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af støtteberettigelsesreglerne for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020. 

De ændrede regler er nu i offentlig høring. Du er velkommen til at sende dine bemærkninger til udkastet. 

Fristen for at indsende høringssvar er den 6. juli 2018.

Læs mere om høringen på regionalt.dk ›
Læs høringsbrevet, udkast til ændrede støtteberettigelsesregler og høringslisten ›
.
.
.

Nyt projekt skal gøre flere SMV'er grønne

Grøn vækst 116x220 .

Lifestyle & Design Cluster står bag projektet Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller. Projektet har netop fået tilsagn om 19,3 mio. kr. fra den nationale pulje af strukturfondsmidler til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med grøn omstilling gennem udvikling og implementering af cirkulære forretningsmodeller.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse ›
.
.
.

Digitalt kompetenceløft i SMV'er

Det landsdækkende projekt, Digital Vækstkultur, arbejder med at udvikle små og mellemstore virksomheders digitale kompetencer. Bag projektet står en række erhvervsakademier, erhvervsorganisationer og innovationsnetværk.

I løbet af projektperioden, der slutter i 2019, vil projektets partnere hjælpe mindst 150 SMV'er til at opnå nye, digitale kompetencer for at øge virksomhedernes vækst og forbedre konkurrenceevnen.

Se præsentationsvideoen fra Digital Vækstkultur ›
Læs mere om projektet i projektdatabasen ›
. digital-vaekstkultur-logo
.
.