.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Silkeborg
.
.

EU's Regionalfond investerer i grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

cirkulaer-oekonomi .

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop besluttet at støtte to operatører med i alt 95 mio. kr. De to operatører - LD Cluster og CLEAN - får støtte til at gennemføre indsatser, der skal understøtte SMV'ers arbejde med grøn og cirkulær omstilling.

To stærke partnerskaber skal sikre, at indsatserne rulles ud i alle dele af Danmark - og med blik for de forskellige muligheder og udfordringer, som virksomhederne står over for forskellige steder i landet.

EU's Regionalfond medfinansierer de kommende indsatser. 

Læs nyheden på regionalt.dk ›
.
.
.

Virksomheder over hele Danmark får bedre adgang til kvalificerede medarbejdere

10 nye projekter skal være med til at sikre danske virksomheder på tværs af hele landet adgang til kvalificeret arbejdskraft. Projekterne har netop fået tilsagn om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Syv af de projekter, bestyrelsen nu støtter, arbejder med unge og skal bidrage til, at flere søger ind på og gennemfører en erhvervsuddannelse. De øvrige projekter har fokus på at hjælpe virksomhederne med opkvalificering af allerede ansatte, fx fra ufaglært til faglært eller via videregående uddannelse. Geografisk dækker de støttede projekter fra Bornholm til Sydjylland og fra Nordjylland til Sjælland.

EU's Socialfond medfinansierer de nye projekter.

Læs hele historien på regionalt.dk ›
. erhvervsuddannelse
.
.
.

Invitation: Partnerskabsevent om EU's strukturfonde 2021-2027

21november .

Torsdag den 21. november 2019 holder Erhvervsstyrelsen sammen med EU-Kommissionen partnerskabsevent om strukturfondsprogrammerne for 2021-2027.

Formålet med dagen er at drøfte de overordnede principper for de nye programmer i partnerskabet.

Partnerskabseventen finder sted i Aalborg på Comwell Hvide Hus fra kl. 9.30-15.00. 

Læs mere og tilmeld dig arrangementet ›
.
.
.

Vil du med til workshop for operatører?

I oktober-november holder vi tre workshops for operatører på projekter inden for temaerne uddannelse, innovationssamarbejder og iværksætteri. 

De tre tematiske workshops afvikles forskellige steder i Danmark:

  • Uddannelse (Socialfondens akse 4): 29. oktober 2019 i Roskilde
  • Innovationssamarbejder (Regionalfondens akse 1a): 5. november 2019 i Horsens
  • Iværksætteri (Socialfondens akse 1a og 1b): 6. november 2019 i Odense

På de tre workshops vil COWI præsentere sine observationer, og der vil være mulighed for at netværke med andre operatører. Endelig vil det blive muligt at komme med inputs til den kommende strukturfondsperiode, der løber fra 2021-2027.

Deltagelse er gratis. 

Se programmet, og find link til tilmelding ›
. workshop
.
.
euinmyregion2019
.

Konference: Nordjyske erfaringer med grøn omstilling

Torsdag den 10. oktober 2019 deler fem nordjyske projekter ud af erfaringerne med at arbejde med grøn omstilling. Det sker på en konference i Aalborg.

Konferencens målgruppe er myndigheder, virksomheder og videninstitutioner fra hele landet, som interesserer sig for bæredygtighed og grøn omstilling.

Arrangementet i Aalborg markerer afslutningen på den danske deltagelse i Europe in My Region-kampagnen. 

Find mere information og link til tilmelding ›
Læs om de andre danske projekter, der var med Europe in My Region 2019 ›
.
.
.

Invitation til PRV-introduktion

Kursusbillede .

Erhvervsstyrelsen inviterer strukturfondsprojekter til introduktion til projektrapporteringsværktøjet PRV.

Introduktionen finder sted i Silkeborg den 25. november og i København den 26. november 2019. Her vil vi gennemgå muligheder og funktioner i PRV, og vi vil komme med gode råd til afrapportering. 

Introduktionen er primært rettet mod medarbejdere i projekter, der skal afrapportere i PRV, men alle strukturfondsprojekter er velkomne.

Interesserede kan tilmelde sig introduktionen ved at benytte nedenstående link. Ved tilmelding beder vi jer angive projektnavn og journalnummer, dato for ønsket deltagelse samt navn og funktion på deltagere.

Tilmeld dig introduktion til PRV ›
.
.