.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme
.
.

Opkvalificering af medarbejdere i virksomheder der rammes af Brexit

Brexit .

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger fra operatører, der vil genemføre en todelt kompetenceudviklingsindsats målrettet ledere og medarbejdere i SMV'er, som rammes af Brexit.

Indsatsen skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, og den skal rumme eventuelle lokale indsatser, der har særlige behov i forbindelse med Brexit.

Bestyrelsen har afsat op til 39 mio. kr. til den kommende indsats, der vil blive medfinansieret af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om Brexit-indsatsen på regionalt.dk ›
.
.
.

63 mio. kr. skal øge antallet af innovative SMV'er

Innovation spiller en afgørende rolle for vækst, udvikling og beskæftigelse. Samtidig viser analyser, at virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, har højere værditilvækst end tilsvarende virksomheder, der ikke samarbejder.

Mange SMV´er ser muligheder i at indgå i innovationssamarbejde med videninstitutioner, men oplever en række barrierer.

Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse netop lanceret en indsats, der skal støtte udviklingen af nye produkter og løsninger i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Målet med indsatsen er at øge antallet af innovative SMV’er.

Den kommende indsats medfinansieres af EU's Regionalfond og midler til decentral erhvervsfremme.

Læs nyheden på regionalt.dk ›
Find mere information om den nye indsats ›
. innovationssamarbejder
.
.
workshop
.

Sidste chance for at komme med til workshops for operatører!

Er du operatør på et projekt inden for temaerne uddannelse, innovationssamarbejder eller iværksætteri? Så husk, at vi holder workshops fra i næste uge - og du kan stadig nå at komme med!

De tre tematiske workshops afvikles forskellige steder i Danmark:

  • Uddannelse (Socialfondens akse 4): 29. oktober 2019 i Roskilde
  • Innovationssamarbejder (Regionalfondens akse 1a): 5. november 2019 i Horsens
  • Iværksætteri (Socialfondens akse 1a og 1b): 6. november 2019 i Odense

På de tre workshops vil COWI præsentere sine observationer, og der vil være mulighed for at netværke med andre operatører. Endelig vil det blive muligt at komme med inputs til den kommende strukturfondsperiode, der løber fra 2021-2027.

Deltagelse er gratis, og I må gerne tilmelde flere fra det samme projekt. 

Se programmet, og find link til tilmelding ›
.
.
.

Søg midler til bæredygtig, grøn byudvikling

Bæredygtig byudvikling illustration .

Netop nu kan kommuner med byer, der har mere end 30.000 indbyggere, søge om regionalfondsmidler til bæredygtig, grøn byudvikling. Der er stadig ca. 19 mio. kr. tilbage i puljen, og vi opfordrer derfor interesserede kommuner til at ansøge hurtigst muligt.

Det er et krav for at komme i betragtning til midlerne, at kommunen har en helhedsorienteret bystrategi, der udstikker rammerne for den fremtidige byudvikling.

Læs mere om EU-midlerne til bæredygtig, grøn byudvikling ›
.
.
.

Dialogevent om de nye strukturfondsprogrammer i november

Du kan stadig nå at tilmelde dig partnerskabseventen om strukturfondsprogrammerne for 2021-2027, der finder sted torsdag den 21. november 2019.

Det er Erhvervsstyrelsen, som sammen med EU-Kommissionen inviterer til dialog om de overordnede principper for de kommende strukturfondsprogrammer.

Partnerskabseventen finder sted i Aalborg på Comwell Hvide Hus fra kl. 9.30-15.00. 

Der er tilmeldingsfrist den 6. november 2019.

Læs mere om arrangementet, og find link til tilmelding ›
. 21november
.
.